Produkter

Skillnader i produktutbudet
Jämför
Värmekapacitet (vid temperaturprogram 100/53 °C - 50/70 °C)
Tappvattenkapacitet (enligt norm i F:101 Energiföretagen)
Fungerar utan VVC-system
Fungerar med VVC-system
Skåp
Fullisolerad
Uppkopplingsbar