Fjärrvärmecentraler vägghängda

Kst L

Produkter

Skillnader i produktutbudet
Jämför
Värmekapacitet (vid temperaturprogram 100/53 °C - 50/70 °C)
TAPPVATTENKAPACITET (ENLIGT NORM I F:101 ENERGIFÖRETAGEN)
Kräver VVC-system
Difftrycksoberoende styrventiler
Uppkopplingsbar