Danfoss Optimal 2 - en enkel injusteringsmetod

fredag, mars 19, 2021

Hjälp dina kunder att optimera sitt värmesystem med en enkel metod

Ett värmesystem i en byggnad består av många olika komponenter. För att få ett så effektivt värmesystem som möjligt bör man se över systemet i hela byggnaden - från undercentral till radiatortermostater. 

Danfoss erbjuder en enkel injusteringsmetod

Vi kallar metoden för Optimal 2. Den innebär att man ser över byggnadens värmesystem och byter ut ventiler, termostater och stamventiler samt gör en injustering. Injusteringen görs efter tabeller och mallar baserat på rumsareor, inga avancerade beräkningar krävs. Du som är installatör kan alltså effektivisera hela värmesystemet på egen hand - byta undercentral och balansera radiatorsystemet.

Backdrop 4C

Återbetalningstid

Investeringen i Optimal 2-lösningen har en återbetalningstid på 3-5 år och vi har många nöjda kunder som varmt kan rekommendera Optimal 2. 

 

Kontakta oss så berättar vi mer. 

 

 

Dina kunder tjänar på att ha ett värmesystem i balans - och du tjänar på att ha nöjda kunder.

Det här får du när du använder Optimal 2-metoden:

  • Lägre energiförbrukning tack vare en jämn fördelning av värmen
  • Mindre oljud från ventiler och radiatorer
  • Rättvisare fördelning av värmekostnaden
  • Enkel injustering och installation
  • Kort återbetalningstid
  • Möjlighet för installatörer att skapa affärer
Optimal2 Teaser

Varför Optimal 2?