Installationsguide – Danfoss RAW-radiatortermostat (med snap-on-installation)

Installationsguide för hur du byter ut din radiatortermostat: från en gammal radiatortermostat med snap-on-installation till en ny Danfoss RAW-termostat med snap-on-installation.