Installationsguide – Danfoss RAW-radiatortermostat (från RTD till RAW)

Installationsguide för hur du byter ut din radiatortermostat: Från en gammal radiatortermostat med RTD-anslutning till en ny RAW-termostat från Danfoss med RTD-anslutning.