Installationsguide – Danfoss RA2000-radiatortermostat med temperaturbegränsning (från insexskruv till snap-on-installation)

Installationsguide för hur du byter ut din radiatortermostat: Från en gammal radiatortermostat med insexskruvsanslutning till en ny Danfoss RA2000-radiatortermostat med temperaturbegränsning och snap-on-installation.