Återställ Danfoss Living Connect till fabriksinställningarna

Ta bort batteriluckan
Plocka ut ett av batterierna
Tryck på den mellersta knappen och håll den intryckt medan du sätter tillbaka batteriet
Håll knappen intryckt i cirka 5 sek. (tills displayen slocknar)