Varför Optimal 2?

Danfoss har en enkel injusteringsmetod som vi kallar för Optimal 2. Men vad är det och varför ska man arbeta med det?