Danfoss Living Connect -termostaatin tehdasasetusten palauttaminen

  • Poista paristolokeron kansi.
  • Poista toinen paristo.
  • Paina keskipainiketta samalla, kun asetat pariston takaisin paikalleen.
  • Pidä painiketta painettuna noin viisi sekuntia (kunnes näyttö tummuu).